Blog

Scat.ro > Categorii > Centrale Telefonice Alcatel > Centrala telefonica Alcatel 4100

Centrala telefonica Alcatel 4100

Centrala telefonica Alcatel 4100

 

  CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

          1. Telefoanele digitale cuplate la centrala telefonica Alcatel 4100  pot funcţiona în două moduri:
a) Multiline- in acest mod un telefon digital poate utiliza simultan mai multe trunchiuri cu punere in asteptare automata. In particular poate fi folosit pentru urmatoarele servicii: conferinta cu trei participanti dintre care doi pot fi externi, selectie intre un apel pe interior sau un apel pe trunchi etc. Statiile multiline nu au ton de interior. Pentru preluarea unui apel  interior sau exterior este obligatorie apasarea butonului INTERNAL sau a butonului de trunchi sau grup corespunzator.
b) Singleline- in acest mod un telefon digital  poate raspunde unui apel interior sau exterior prin simpla ridicare a receptorului di furca. Statiile singleline au ton de interior la ridicarea receptorului din furca.
Nota : Un post interior declarat multiline nu poate primi prin transfer o convorbire externa pe o linie ce nu este personalizata pe acesta (tasta programata de trunchi sau grup de trunchiuri)
Posturile declarate singleline sau analogice nu au aceasta restrictie.
2. Distribuirea liniilor externe cuplate la centrala telefonica Alcatel 4100.
In mod uzual liniile externe sint de iesire, de intrare, bidirectionale. Ele pot fi alocate, in functie de destinatia lor, in grupuri de trunchiuri. Accesul abonatilor la grupurile de trunchiuri poate fi controlat prin programarea centralei. Angajarea unei linii externe de la un aparat digital se face apasind o tasta programata ca trunchi sau grup de trunchiuri, iar de la un aparat analogic prin formarea unui cod de acces (o cifra sau doua).
3. Rutarea apelurilor de intrare in PABX
Apelurile de intrare pe fiecare  trunchi pot fi rutate catre unul sau mai multi abonati PABX   ( max 8 ) indiferent de tipul abonatului. Daca nici un abonat nu preia apelul intr-un timp prestabilit, apelul se va transfera automat la operator.
4. Bararea apelurilor de iesire, categoria abonatului
Apelurile de iesire pot fi restrictionate pentru fiecare abonat in parte. Acestia pot primi acces local, interurban, international sau numai la anumite prefixe programabile.
5. Apel direct
Un abonat analogic poate fi programat astfel incit la ridicarea receptorului sa initieze un apel catre un alt abonat  sau un numar extern preprogramat, fara formare de numar.